Back to All Events

Brahma Sabha Chicago Parayanam

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Vaishnava Samhitai  Parayanam

Srimad Bhagavatham Parayanam Dasamam 

Dolotsavam & Shatakam songs

Earlier Event: March 19
Brahma Sabha Chicago Parayanam
Later Event: April 1
Sita Kalyanam by Sri Hariji