Back to All Events

Brahma Sabha Chicago Parayanam

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Sri Vaishnava Samhitai  Parayanam Volume 1 Part 2: Chapters 15 and 16 Sri Ramanujacharya charitam

Srimad Valmiki Ramayanam Bala Kandam C14, C15

Dolotsavam & Shatakam songs

Earlier Event: May 2
Brahma Sabha Chicago Parayanam
Later Event: May 29
Brahma Sabha Chicago Parayanam