Brahma Sabha Chicago Parayanam

  • Grayslake, IL

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Sri Vaishnava Samhitai  Parayanam Volume 1 Part 2: Chapters 22, 23, 24, 25 and 26

Dolotsavam & Shatakam songs