Back to All Events

Brahma Sabha Chicago Parayanam

  • Lake Barrington, IL (map)

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Sri Vaishnava Samhitai  Parayanam Volume 1 Part 3

Srimad Bhagavatam Parayanam Dasamam

Dolotsavam & Shatakam songs

Earlier Event: July 9
Brahma Sabha Chicago Parayanam
Later Event: July 31
Brahmasabha Chicago parayanam