Back to All Events

Brahma Sabha Chicago : Sri YagyaramaAnna & Smt Haripriya Manni


Jai SitaRam!!  Jai Radhekrishna!!

Friday 27 July 2018 6:30 pm : Guru Keertanams & Raghava Shathakam (Sita Kalyanam) followed by Dolotsavam in Lake Barrington

Saturday 28 July 2018 2:30 pm : Divyanamam, Vaishnava Samhithai parayanam by kids followed by Dolotsavam in Algonquin

Sunday 29 July 2018 10:00 am : Kishkindha Kandam Katha Shravanam in Tamil followed by Bhoga Poojai in Arlington Heights

Earlier Event: July 21
Brahma Sabha Chicago parayanam
Later Event: August 18
Brahma Sabha Chicago Parayanam