Brahma Sabha Chicago Sundarakandam parayanam
Dec
30
8:00 AM08:00

Brahma Sabha Chicago Sundarakandam parayanam

Reading of the entire Valmiki Sundarakandam by Brahma Sabha members to welcome the new year.

Agenda of the event is as follows:

  1. Sri Ganesh Pooja and Dhyana Shlokams 8:30 am

  2. Sundarakandam Parayanam to 12 noon

  3. Bhoga Pooja

  4. Potluck lunch prasadam  

  5. Sundarakandam parayanam continues

  6. SitaRama Pattabhishekam

  7. Mangala shlokas

  8. Dolotsavam  

  9. Potluck dinner prasadam

View Event →
Brahma Sabha Chicago : Sri YagyaramaAnna & Smt Haripriya Manni
Jul
27
to Jul 29

Brahma Sabha Chicago : Sri YagyaramaAnna & Smt Haripriya Manni

Jai SitaRam!!  Jai Radhekrishna!!

Friday 27 July 2018 6:30 pm : Guru Keertanams & Raghava Shathakam (Sita Kalyanam) followed by Dolotsavam in Lake Barrington

Saturday 28 July 2018 2:30 pm : Divyanamam, Vaishnava Samhithai parayanam by kids followed by Dolotsavam in Algonquin

Sunday 29 July 2018 10:00 am : Kishkindha Kandam Katha Shravanam in Tamil followed by Bhoga Poojai in Arlington Heights

View Event →