Back to All Events

Brahmasabha Chicago Parayanam

  • Sri Ganesh prayer
  • Sri Hanuman Chalisa
  • Children's Shlokas & Bhagavad Gita reciting
  • Bhoga Poojai
  • Sri Vaishnava Samhitai Parayanam
  • Srimad Ramayanam Parayanam
Earlier Event: December 31
Sampoorna Sundarakandam parayanam